https://www.blogger.com/blog/posts/4168847933545195959
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT CHUYÊN cung cấp thiết bị phụ tùng máy tự động tại Việt Nam . Hotline : 0938710079

Khái niệm tự động hóa

Tự động hóa là thành phần tối quan trọng trong quá trình triển khai vận hành và sản xuất trong một nhà máy thông minh. Tuy nhiên, trong lộ trình xây dựng, hệ thống tự động hóa sẽ được cân nhắc và đưa vào nhà máy từ thời điểm nào?

Khái niệm tự động hóa

Khái niệm “Tự động hóa” (Automation) được bắt nguồn từ “Tự động” (Automatic) và dần trở nên phổ biến từ năm 1947, khi tập đoàn General Motors của Mỹ thành lập Bộ phận Tự động hóa. Đây cũng là lúc các ngành công nghiệp bắt đầu ứng dụng cơ chế điều khiển phản hồi (Feedback controller) một cách mạnh mẽ, mặc dù công nghệ này đã được phát minh từ những năm 1930.

Cụ thể, Tự động hóa là công nghệ mà theo đó quy trình hoặc thủ tục được thực hiện mà không cần sự trợ giúp của con người. Tự động hóa hoặc điều khiển tự động là sử dụng các hệ thống điều khiển khác nhau cho các thiết bị vận hành như máy móc, quy trình trong nhà máy, nồi hơi và lò xử lý nhiệt, chuyển đổi mạng điện thoại, lái và ổn định tàu, máy bay và các ứng dụng và phương tiện khác hoặc giảm can thiệp của con người. 

Đối với ngành công nghiệp sản xuất, phạm vi ý nghĩa của tự động hóa đã được chỉ ra một cách cụ thể hơn. Tự động hóa trong công nghiệp (Automation Industry) được hiểu là việc ứng dụng các hệ thống điều khiển tự động, như máy tính, các loại robot công nghiệp (cánh tay robot, robot cộng tác) để điều khiển các loại máy móc, cũng như vận hành quá trình sản xuất một cách tự động, con người không phải tham gia hoặc tham gia rất ít vào quá trình sản xuất.

Tin liên quan
0938710079

0938710079