https://www.blogger.com/blog/posts/4168847933545195959
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT CHUYÊN cung cấp thiết bị phụ tùng máy tự động tại Việt Nam . Hotline : 0938710079
  • Đại lý Allen Bradley Việt Nam 1

Đại lý Allen Bradley Việt Nam

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối thiết bị Allen Bradley tại Việt Nam.
Đại lý Allen Bradley Việt Nam tự động hóa là nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi là những nhà đổi mới tận tâm cung cấp các giải pháp thông minh hơn, được kết nối cho thế giới xung quanh chúng ta. Tương lai Đại lý Allen Bradley Việt Nam được thúc đẩy bởi di sản lâu đời của chúng tôi là tạo ra các giải pháp điều khiển và thông tin tích hợp của Allen ‑ Bradley giúp bạn làm việc hiệu quả nhất có thể.
 
Đại lý Allen Bradley Việt Nam tận dụng những gì có thể và biến nó thành hiện thực. Đó là điều thúc đẩy chúng ta, bởi vì tự động hóa là chất xúc tác để phát triển thế giới của chúng ta. Nó giúp chúng ta thông minh, hiệu quả và kết nối hơn. Đại lý Allen Bradley Việt Nam đang xây dựng con đường chuyển đổi công nghiệp, khám phá các công nghệ mới và phát triển các giải pháp kỹ thuật số cho Doanh nghiệp được kết nối.
 
1791-0A16 BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley 
1791-0A32 BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley 
1791-0B16 BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley 
1791-0B32 BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley 
1791-16A0 BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley 
1791-16AC BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley 
1791-16B0 BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley 
1791-16BC BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley 
1791-16BO 1791-16BO B Allen Bradley Module AB
1791-24A8 BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley 
1791-24AR BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley 
1791-24B8 BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley 
1791-24BR BLOCK I/O, 24V DC, 32 POINT Allen Bradley 
1791-32A0 BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley 
1791-32B0 BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley 
1791-8AC BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley 
1791-8AR BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley 
1791-8BC BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley 
1791-8BR BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley 
1791D-0B8P COMPACTBLOCK 8 POINT OUTPUT BASE BLOCK 
1791D-4B4P COMPACTBLOCK 8 POINT COMB BASE BLOCK 
1791DS-IB12 GUARD I/O 12 POINT DIGITAL COMB Allen 
1791DS-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB Allen 
1791DS-IB4XOW4 GUARD I/O 8 POINT DIGITAL COMB 
1791DS-IB8XOB8 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB Allen 
1791DS-IB8XOB8E 24VDC BLOCK FS 8I/8O, ENH Allen 
1791DS-IB8XOBV4 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB 
1791ES-IB16 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL INPUT Allen 
1791ES-IB8XOBV4 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL I/O Allen 
1791P-0B16P COMPACTBLOCK 16 POINT OUTPUT BASE 
1791P-16B0 COMPACTBLOCK 16 POINT INPUT BASE BLOCK 
1791P-4B4P COMPACTBLOCK 8 POINT COMB BASE BLOCK 
1791P-8B8P COMPACTBLOCK 16 POINT COMB BASE BLOCK 
1791P-8V8P COMPACTBLOCK 16 POINT COMB BASE BLOCK 
1791R-0B16P COMPACTBLOCK 16 POINT OUTPUT BLOCK 
1791R-16B0 COMPACTBLOCK 16 POINT INPUT BLOCK Allen 
1791R-4B4P COMPACTBLOCK 8 POINT COMBINATION BLOCK 
1791R-8B8P COMPACTBLOCK 16 POINT COMBINATION 
1791R-8V8P COMPACTBLOCK 16 POINT COMBINATION 
1734-232ASC RS-232 ASCII INTERFACE Point I/O AB
1734-485ASC RS-485/422 ASCII INTERFACE Point I/O AB
1734-8CFG 8 POINT COMBINATION MODULE Point I/O AB
1734-8CFGDLX 8 POINT COMBINATION MODULE Point I/O 
1734-ACNR CONTROLNET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB
1734-ADN DEVICENET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB
1734-ADNX DEVICENET ADAPTOR WITH SUBNET Point I/O 
1734-AENT ETHERNET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB
1734-AENTR DUAL PORT NETWORK ADAPTOR Point I/O AB
1734-APB PROFIBUS-DP NETWORK ADAPTER Point I/O AB
1734-ARM ADDRESS RESERVE MODULE Point I/O AB
1734-CTM COMMON TERMINAL MODULE Point I/O AB
1734-EP24DC EXTENSION POWER MODULE Point I/O AB
1734-EPAC EXTENSION POWER MODULE Point I/O AB
1734-EXT1 BUS EXTENSION CABLE Point I/O AB
1734-EXT3 BUS EXTENSION CABLE Point I/O AB
1734-FPD FIELD DISTRIBUTOR MODULE Point I/O AB
1734-IA2 2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IA4 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB2 2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB4 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB4D 4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB8 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IB8S 8 POINT SAFETY INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE2C 2 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE2H 24V DC 2 CHANNEL HART INPUT MODULE Point 
1734-IE2V 2 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE4C 4 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE4S POINT IO SAFETY ANALOG INPUT MODULE Point 
1734-IE4V POINT 4 POINT INPUT Point I/O AB
1734-IE8C 8 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB
1734-IE8V POINT 8 POINT INPUT Point I/O AB
1734-IJ INCREMENTAL ENCODER INTERFACE Point I/O AB
1734-IK INCREMENTAL ENCODER INTERFACE Point I/O AB
 
 
Thông tin chi tiết

Đang cập nhật...

0938710079

0938710079